Chương Đài lộ,
Còn thấy ngọn mai phai màu,
Vài bông đào nở.
Nhà nhà phố xá lặng yên,
Chim én luyến tổ,
Bay về chốn cũ.

Buồn lặng nhớ,
Cô em ngày ấy còn thơ,
Lén nhìn qua cửa.
Tinh mơ điểm phớt đôi mày,
Màn che áo xõa,
Nói cười rôm rả.

Lưu lang ngày trước về đây,
Hỏi xóm thăm làng,
Đã cùng hát múa.
Còn cô ca kỹ nhà quen,
Tiếng tăm như cũ.
Nhớ câu Yên Đài,
Lúc ngâm thơ vịnh phú.
Bạn cùng ai,
Hoa viên thù tạc,
Ngoại thành tản bộ?
Tất cả còn đâu nữa,
Tìm xuân chỉ thấy,
Đau lòng cách trở.
Đường quan sà liễu rủ.
Chiều quay về,
Ao hồ bay bay mưa nhỏ.
Lầu quán buồn thương,
Cờ lay trước gió.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.