Đất lịch sử,
Nam triều cường thịnh còn ai nhớ?
Núi vây cố đô, viền sông xanh biếc,
Đầu non tóc bó.
Sóng gầm tịch mịch vỗ cô thành,
Buồm ai chân trời bay trong gió.

Cây chơ vơ,
Tì vách đá,
Mạc Sầu buộc thuyền ở đó?
Dấu cũ còn lưu, xanh rậm rì,
Sương bao tường đổ.
Về khuya trăng lên vượt qua tường,
Ngóng sông Hoài buồn lệ nhỏ.

Chốn làng chơi xưa là đâu tá?
Mang máng xưa,
Đây nhà Vương, Tạ!
Chiếc én chẳng hay thế sự,
Nhầm bay về kết tổ nhà dân,
Rả rích bàn chuyện hưng vong,
Hoàng hôn toả...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.