白藤江

鯨觀如山草木春,
海潮洶洶石嶙峋。
誰知萬古重興業,
半在關河半在人。

 

Bạch Đằng giang

Kinh quán sơn hà thảo mộc xuân,
Hải triều húng húng thạch lân tuân.
Thuỳ tri vạn cổ Trùng Hưng nghiệp,
Bán tại quan hà bán tại nhân.

 

Dịch nghĩa

Mồ chôn quân thù cao như núi, cây cỏ xanh tươi,
Nước thuỷ triều ngoài biển ầm ầm, đá núi lởm chởm.
Mấy ai biết sự nghiệp muôn thuở đời Trùng Hưng,
Một nửa nhờ địa thế núi sông, một nửa do con người.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mồ thù như núi, cỏ cây tươi,
Sóng biển gầm vang, đá ngất trời.
Sự nghiệp Trùng Hưng ai để biết,
Nửa do sông núi, nửa do người.

84.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mồ giặc như non cây cỏ tốt
Ầm ầm sóng biển đá xô trời
Trùng Hưng sự nghiệp nào ai biết
Nửa bởi non sông nửa bởi người

103.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cảnh Kình như núi cỏ cây tươi
Triều bể ầm ầm vách đá chuồi
Ai biết trùng hưng muôn thủa nghiệp
Nửa nhờ non nước nửa do người.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồ giặc như non cây cỏ tươi,
Ầm ầm lởm chởm đá triều khơi,.
Trùng Hưng sự nghiệp đời ai biết,
Nửa thế núi sông, nửa tự người.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như non mồ giặc cỏ tươi,
Ầm ầm lởm chởm triều khơi đá ghềnh.
Trùng Hưng nghiệp cả lâu bền,
Núi sông nửa thế, nửa bên do người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời