滿庭芳

風老鶯雛,
雨肥梅子,
午陰嘉樹清圓。
地卑山近,
衣潤費爐煙。
人靜烏鳶自樂,
小橋外、
新綠濺濺。
憑欗久,
黃蘆苦竹,
擬泛九江船。

年年如社燕,
飄流瀚海,
來寄修椽。
且莫思身外,
長近樽前。
憔悴江南倦客,
不堪聽、
急管繁弦。
歌筵畔,
先安簟枕,
容我醉時眠。

 

Mãn đình phương

Phong lão oanh sồ,
Vũ phì mai tử,
Ngọ dương gia thụ thanh viên.
Địa ty sơn cận,
Y nhuận phí lô yên.
Nhân tĩnh ô diên tự lạc,
Tiểu kiều ngoại,
Tân lục tiên tiên.
Bằng lan cửu,
Hoàng lô khổ trúc,
Nghi phiếm Cửu Giang thuyền.

Niên niên như xã yến,
Phiêu lưu Hãn Hải,
Lai ký tu chuyên.
Thả mạc tư thân ngoại,
Trường cận tôn tiền.
Tiều tuỵ Giang Nam quyện khách,
Bất kham thính,
Cấp quản phồn huyền.
Ca đình bạn,
Tiên an chẩm điệm,
Dung ngã tuý thì miên.

 

Dịch nghĩa

Gió khiến con oanh non già đi,
Mưa làm quả mai lớn lên,
Ánh nắng trưa làm cây thêm xanh mướt um tùm.
Đất thấp, núi gần,
Áo ướt phơi trước khói bếp lò.
Người vắng vẻ, diều quạ vui đùa,
Bên ngoài cầu nhỏ,
Dòng nước xanh chảy liu riu.
Tựa lan can một lúc lâu,
(Nhìn thấy) lau vàng trúc héo,
Ngỡ đang thả thuyền ở Cửu Giang.

Bao năm như chim én trên nền xã,
Phiêu dạt miền Hãn Hải,
Lại gửi nhờ dưới xà mái nhà.
Hãy chớ nghĩ đến chuyện ngoài thân,
Gần xa cũng chỉ là trước chén rượu.
Khách Giang Nam mệt mỏi tiều tuỵ,
Nghe không nổi,
Sáo nhanh đàn rộn.
Bên ca đình,
Trước tiên hãy đặt gối chiếu,
Để cho ta ngủ khi đã say.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Gió giục oanh già,
Mưa dầm mai nở,
Nắng trưa cây cối xanh tươi.
Đất bằng non sát,
Áo ướt khói lò phơi.
Người vằng quạ diều nô giỡn,
Bên cầu nhỏ,
Nước chảy xuôi xuôi.
Tựa hiên ngắm,
Lau vàng trúc héo,
Thuyền ngỡ Cửu Giang vời.

Bao năm như xã yến,
Lênh đênh Hãn Hải,
Dưới mái tạm ngơi.
Chuyện ngoài thân chớ nghĩ,
Chuốc chén này thôi.
Khách mỏi Giang Nam tiều tuỵ,
Nghe sao nổi,
Đàn sáo chơi vơi.
Ca đình cạnh,
Sẵn bày đệm gối,
Ta ngủ lúc say vùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Gió thuận oanh khôn,
Mưa hoà mơ mọng,
Giữa trưa tròn tán bóng râm.
Núi kề đất trũng,
Áo ẩm uổng phí than,
Người tĩnh ó diều khoái trá.
Ngoài cầu nhỏ,
Nước biếc chảy tràn.
Tựa hiên nhìn,
Lau vàng trúc võ,
Ngỡ thuyền biếm Cửu Giang.

Năm năm như cánh én,
Đồng hoang phiêu bạt,
Rui nhà náu thân.
Hẵng mãi ngồi trước chén,
Gác chuyện vô can.
Giang Nam quê người tiều tuỵ,
Không nỡ nghe,
Rậm rịch sáo đàn.
Bên chiếu nhạc,
Sẵn đặt gối tre,
Say, cho ta ngủ tràn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời