Quay nhìn, thành cũ đã sương
Hàng cây sứ, đứng giơ xương giữa trời
Buồn thêm chút nữa, đá ơi!
Nước lê thê rụng, non rời rã buông

Gác xưa mỏng cánh chuồn chuồn
Bao giông bão, bấy ngọn nguồn thương đau
Ai về với gió bãi dâu
Có nghe máu chảy dưới cầu hàm oan

Hương xưa vạn nén chưa tàn
Tiếng kinh khóc nấc đôi hàng lệ sa
Những con sông chở đầy ma
Còn ôm dưới đáy bao là bể dâu

Nón hờn, lạnh với mưa lâu
Chiều đông ướt nhẹp một câu hò buồn
Một tiếng chuông, một hồi chuông
Tan ra và thấm vào sương phế thành.