Ngô giang sương đọng
Luống đất đưa mùi lúa qua sân
Xóm đêm giã gạo
Giọt gianh ngọn đèn tàn

Hột dài gạo trắng
Đun nước lửa vừa chừng
Đợi cháo nhừ
Cùng nhau sẽ múc
Có tiếng hát đưa sang

tửu tận tình do tại