30/10/2020 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần (Đài thượng phi khâm)
點絳唇(臺上披襟)

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 20:58

 

Nguyên tác

臺上披襟,
快風一瞬收殘雨。
柳絲輕舉,
蛛網黏飛絮。
極目平蕪,
應是春歸處。
愁凝佇,
楚歌聲苦,
村落黃昏鼓。

Phiên âm

Đài thượng phi khâm,
Khoái phong nhất thuấn thu tàn vũ.
Liễu ty khinh cử,
Thù võng niêm phi nhứ.
Cực mục bình vu,
Ưng thị xuân quy xứ.
Sầu ngưng trữ,
Sở ca thanh khổ,
Thôn lạc hoàng hôn cổ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Khoác áo lên lầu
Một thoáng mưa bay gió cuốn mau
Mành liễu run rẩy
Hoa vương lưới nhện nào
Cánh đồng thẳng tắp
Ôi! Xuân đã tàn sao?
Buồn đứng sững
Nghe ca điệu Sở
Trong thôn vẳng trống chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Điểm giáng thần (Đài thượng phi khâm)