Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Bàng (2 bài)
- Tông Lợi thiền sư (1 bài)
- Trương Lỗi (13 bài)
- Chu Bang Ngạn (16 bài)
- Triều Bổ Chi (4 bài)
Tạo ngày 30/09/2014 20:07 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/09/2014 20:15 bởi hongha83
Nhược Ngu thiền sư 若愚禪師 (1055-1126) sinh năm Ất Mùi, niên hiệu Chí Hoà thứ 2 đời vua Nhân Tông triều Bắc Tống, quê ở Hải Diêm. Sư tục danh họ Mã 碼, tên chữ là Tử Phát 子發, hiệu là Túc Thành 肅成, được vua ban hiệu là Pháp Giám 法鑒, thuộc  đời thứ 20 tông Thiên Thai, thế hệ thứ tư dòng phái tổ Từ Vân Tuân Thức (964-1032), Sư là đệ tử đắc pháp của pháp sư Nguyên Tịnh. Lúc đầu, Sư học đắc đạo với pháp sư Phạm Trăn (?-1103) ở chùa Hưng Giáo tại Nam Bình, nhưng chưa thành tựu sở nguyện. Năm Mậu Thìn (1088), niên hiệu Nguyên Hữu thứ 3 đời vua Triết Tông, Sư đã được 34 tuổi, đến chùa Giác Hải ở Hồ Châu, mường tượng như dạo chơi chốn cũ, nên theo pháp sư Biện Tài Nguyên Tịnh (1012-1091) học tu giáo phái Thiên Thai. Tiếng tăm đạo đức ngày càng cao. Sau đó Sư lãnh giày và gậy của pháp sư Nguyên Tịnh, lui…