Cánh hồng mưa ướt có bay đâu
Rèm ngọc lung lay nắng rọi vào
Ong mật đem hương về tổ ấm

Nhà không vòm trúc gió lao xao
Màn ủ lồng hương chiều nhẹ thoảng
Năm mỗi xuân về lại nhớ nhau

tửu tận tình do tại