Xanh um ngõ trúc vắng cô liêu
Sen nở mưa nghiêng giọt chảy đều
Lan can uốn khúc ven hồ nhỏ

Gió vén rèm lên yến lượn theo
Lăn tăn ảnh động xua làn cá
Ngọn liễu chiều rơi úa nắng chiều

tửu tận tình do tại