浣溪沙-春曉

料峭東風曉幕寒,
飛花和露滴欄杆,
蝦鬚不卷怯衣單。
小飲微醺還獨臥,
尋詩無計束吟鞍,
畫屏圍枕看春山。

 

Hoán khê sa - Xuân hiểu

Liệu tiếu đông phong hiểu mạc nhàn,
Phi hoa hoà lộ trích lan can,
Hà tu bất quyển khiếp y đan.
Tiểu ẩm vi huân hoàn độc ngoạ,
Tầm thi vô kế thúc ngâm an,
Hoạ bình vi chẩm khán xuân san.


Nguồn: Khúc hát gõ mái trèo, Phan Văn Các, 1999

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Se lạnh gió đông lạnh cả màn
Hoa bay sương giọt xuống lan can
Rèm châu chẳng cuốn, áo e đơn
Nhắp rượu ngà ngà nằm lẻ bóng
Tìm thơ không buộc được yên cương
Hoạ bình quay gối ngắm xuân sơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Gió đông se lạnh màn mai
Cánh hoa sương nặng giọt rơi xuống thềm
Áo đơn, ngại chẳng cuốn rèm
Một mình nằm với hơi men ngà ngà
Không yên ngựa dạo tìm thơ
Hoạ bình quây gối ngắm hờ núi xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi đông se lạnh cả màn,
Hoa bay hoà sương giọt lan can.
Áo đơn sợ lạnh rèm chẳng cuốn,
Bóng lẻ nằm chơi rượu say tràn.
Tìm thơ yên ngựa không buộc được,
Hoạ bình phong gối ngắm xuân san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời