浣溪沙

百畝中庭半是苔,
門前白道水縈回。
愛閑能有幾人來。

小院回廊春寂寂,
山桃溪杏兩三栽。
為誰零落為誰開?

 

Hoán khê sa

Bách mẫu trung đình bán thị đài,
Môn tiền bạch đạo thuỷ oanh hồi.
Ái nhàn năng hữu kỷ nhân lai.

Tiểu viện hồi lang xuân tịch tịch,
Sơn đào khê hạnh lưỡng tam tài.
Vị thuỳ linh lạc, vị thuỳ khai?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăm mẫu sân thì nửa đóng rêu
Lối mòn trắng cổng suối cong vèo
Ưa sống thanh nhàn nhiều bạn đến

Nhà nhỏ xuân về vắng vắng teo
Dăm gốc hạnh đào hoa lốm đốm
Nở tàn vị tớ vị ai nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân trăm mẫu, nửa đóng rêu,
Lối mòn trắng trước cong queo suối đàn.
Thanh nhàn nhiều bạn đến thăm,
Xuân về nhà nhỏ vắng càng vắng hơn.
Hạnh đào dăm gốc hoa vườn,
Vì ai tàn héo ai thương nở hoài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời