19/04/2021 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa
浣溪沙

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 02:37

 

Nguyên tác

百畝中庭半是苔,
門前白道水縈回。
愛閑能有幾人來。

小院回廊春寂寂,
山桃溪杏兩三栽。
為誰零落為誰開?

Phiên âm

Bách mẫu trung đình bán thị đài,
Môn tiền bạch đạo thuỷ oanh hồi.
Ái nhàn năng hữu kỷ nhân lai.

Tiểu viện hồi lang xuân tịch tịch,
Sơn đào khê hạnh lưỡng tam tài.
Vị thuỳ linh lạc, vị thuỳ khai?

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăm mẫu sân thì nửa đóng rêu
Lối mòn trắng cổng suối cong vèo
Ưa sống thanh nhàn nhiều bạn đến

Nhà nhỏ xuân về vắng vắng teo
Dăm gốc hạnh đào hoa lốm đốm
Nở tàn vị tớ vị ai nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Hoán khê sa