Trăm thước lầu cao đứng ngóng theo
Trong sương không thấy mảnh thuyền nào
Sao chẳng như triều cho đúng hẹn?

Gió tung hoa bướm lộng yêu kiều
Đáy nước chân cầu tơ liễu rủ
Ngày qua rồi lại đến đêm thâu

tửu tận tình do tại