Gõ mạn thuyền ca chẳng buộc thuyền
Say sưa đóng liếp ngủ triền miên
Nước xuống hay lên không cần biết

Ấm thân đời mới cá kho chiên
Khoác nửa áo tơi chùm áo cũ
Trong chiều tranh vẽ chỉ toàn đen

tửu tận tình do tại