Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 11/02/2008 03:55 bởi Vanachi
Lý Tuần 李珣 tự Đức Nhuận 德潤, không rõ năm sinh mất, từ nhân người Tiền Thục đời Ngũ Đại.