Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 12/02/2008 03:55 bởi Vanachi
Lý Tuần 李珣 tự Đức Nhuận 德潤, không rõ năm sinh mất, từ nhân người Tiền Thục đời Ngũ Đại.