Hái hoa đôi bím tóc dài buông
Cô bé hình soi nước chập chờn
Vén màn xỏ dép xua ong đuổi

Lúc lắc cổ tay nặng xuyến vàng
Tỳ bà bốn điệu dây ai oán
Đêm lạnh ai ngồi cắt áo xuân

tửu tận tình do tại