15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ
3 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Kỳ (3 bài)
- Dư Tĩnh (1 bài)
- Mai Nghiêu Thần (14 bài)
- Hồ Túc (5 bài)
- Thạch Diên Niên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/05/2008 09:17 bởi hongha83
Bao Chửng 包拯 (999-1062) tự Hy Nhân 希仁, người Hợp Phì, Lư Châu đời Bắc Tống (nay là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc), đậu tiến sĩ năm Thiên Thánh thứ 5 đời Tống Nhân Tông (tức năm 1027), đã từng giữ các chức vụ quan trọng như Giám sát ngự sử, Trực học sĩ Long Đồ các, phủ doãn Khai Phong, Khu mật Phó sứ (tương đương với phó tể tướng). Cha ông là Bao Nghi từng giữ chức đại phu trong triều. Sau khi qua đời, Bao Nghi được phong Hình bộ thị lang. Ông chỉ còn để lại một bài thơ khi bước vào con đường hoạn lộ. Tuy ông chỉ để lại một bài nhưng vì thế nó lại càng quý và có ý nghĩa: Bài thơ như lời thề sắt son, như những châm ngôn chắc nịch tạc sâu vào bia đá khiến cho tấm gương về cuộc đời Bao Công vốn đã sáng đẹp lại càng thêm sức hấp dẫn, thuyết phục đối với hậu thế.