飲酒樂

七弦五弦角奏,
一觴兩觴羽行。
且樂眼中人聚,
莫憂頭上天傾。

 

Ẩm tửu lạc

Thất huyền ngũ huyền giốc tấu,
Nhất thương lưỡng thương vũ hành.
Thả lạc nhãn trung nhân tụ,
Mạc ưu đầu thượng thiên khuynh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm dây bảy dây tấu giác
Cung vũ một ly hai ly
Hãy vui họp cùng tri kỷ
Đừng lo trời ngả trên đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Long Trần

Dăm ba cung đàn khẩy,
Đối ứng một hai lời.
Rượu vui cùng tri kỷ,
Chốc chốc nắng ngã đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời