10/12/2022 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu lạc
飲酒樂

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 21:22

 

Nguyên tác

七弦五弦角奏,
一觴兩觴羽行。
且樂眼中人聚,
莫憂頭上天傾。

Phiên âm

Thất huyền ngũ huyền giốc tấu,
Nhất thương lưỡng thương vũ hành.
Thả lạc nhãn trung nhân[1] tụ,
Mạc ưu đầu thượng thiên khuynh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm dây bảy dây tấu giác
Cung vũ một ly hai ly
Hãy vui họp cùng tri kỷ
Đừng lo trời ngả trên đầu
[1] Bạn bè thân thiết quen biết nhau lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Ẩm tửu lạc