Lẽ thường ca vũ không nhàn
Đỉnh cao là lúc tuổi đang xuân nồng
Hỏi nàng có trở lại không
Cửa son mưa gió sổ lồng khó thay

tửu tận tình do tại