08/08/2020 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng phùng cựu kỹ Lý thị kiến quá kỳ 4
江上逢舊妓李氏見過其四

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2018 09:53

 

Nguyên tác

平常歌舞不能閑,
多在青春甲第間。
借問年來還到否,
朱門風雨幾家關。

Phiên âm

Bình thường ca vũ bất năng nhàn,
Đa tại thanh xuân giáp đệ gian.
Tá vấn niên lai hoàn đáo phủ,
Chu môn phong vũ kỷ gia quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lẽ thường ca vũ không nhàn
Đỉnh cao là lúc tuổi đang xuân nồng
Hỏi nàng có trở lại không
Cửa son mưa gió sổ lồng khó thay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Giang thượng phùng cựu kỹ Lý thị kiến quá kỳ 4