Trăng trong gió mát phất phơ
Lan thơm trúc biếc bên bờ sông thu
Vượn đêm khơi lệ mịt mù
Hoàng Lăng miếu cổ sóng ru bóng thuyền

tửu tận tình do tại