哀江頭

少陵野老吞聲哭,
春日潛行曲江曲。
江頭宮殿鎖千門,
細柳新蒲為誰綠。
憶昔霓旌下南苑,
苑中萬物生顏色。
昭陽殿裡第一人,
同輦隨君侍君側。
輦前才人帶弓箭,
白馬嚼嚙黃金勒。
翻身向天仰射雲,
一笑正墜雙飛翼。
明眸皓齒今何在,
血污遊魂歸不得,
清渭東流劍閣深,
去住彼此無消息。
人生有情淚沾臆,
江水江花豈終極。
黃昏胡騎塵滿城,
欲往城南望城北。

 

Ai giang đầu

Thiếu Lăng dã lão thôn thanh khốc,
Xuân nhật tiềm hành Khúc giang khúc.
Giang đầu cung điện toả thiên môn,
Tế liễu tân bồ vị thuỳ lục?
Ức tích nghê tinh há nam uyển,
Uyển trung vạn vật sinh nhan sắc.
Chiêu Dương điện lý đệ nhất nhân,
Đồng liễn tuỳ quân thị quân trắc.
Liễn tiền tài nhân đới cung tiễn,
Bạch mã tước khiết hoàng kim lặc.
Phiên thân hướng thiên ngưỡng xạ vân,
Nhất tiếu chính truỵ song phi dực.
Minh mâu hạo xỉ kim hà tại?
Huyết ô du hồn quy bất đắc.
Thanh Vị đông lưu, Kiếm Các thâm,
Khứ trú bỉ thử vô tiêu tức.
Nhân sinh hữu tình lệ triêm ức,
Giang thuỷ giang hoa khởi chung cực.
Hoàng hôn Hồ kỵ trần mãn thành,
Dục vãng thành nam vọng thành bắc.

 

Dịch nghĩa

Ông già nhà quê Thiếu Lăng nén tiếng khóc nghẹn ngào
Ngày xuân, lẻn đi trên khuỷu sông Khúc Giang
Hàng nghìn cửa cung điện ở bên sông đều im ỉm khoá
Cây liễu xinh, khóm bồ non, vì ai mà xanh tươi?
Nhớ khi xưa, cờ bảy sắc trẩy xuống vườn ngự uyển phía nam
Cảnh vật trong vườn đều tưng bừng tươi thắm
Người bậc nhất trong cung Chiêu Dương
Được ngồi cùng xe với vua, theo hầu bên cạnh vua
Trước xe là các nữ quan đeo cung tên
Ngựa bạch ngậm chặt chiếc hàm thiếc bằng vàng
(Nữ quan) xoay mình, ngước nhìn trời, nhắm bắn lên mây
Một nụ cười đã rơi cả đôi chim đang bay sát cánh
(Người đẹp) mắt trong sáng, răng trắng bóng, bây giờ ở đâu?
Hồn bơ vơ vấy máu không nơi về được
Nước sông Vị trong xanh chảy về đông, hang núi Kiếm Các thăm thẳm
Kẻ đi người ở, như thế là tăm hơi vắng bặt
Người đời có tình cảm, lệ chảy ướt ngực
Nước sông và hoa cỏ bên sông há đều đau buồn cùng cực
Dưới bóng hoàng hôn, quân Hồ cưỡi ngựa tung bụi đầy thành
(Khiến mình mê man) định đi tới phía nam thành lại hướng về phía bắc!


(Năm 757)

Khi quân An Sử chiếm Trường An (756) Minh Hoàng di tản vào đất Thục giao việc phục quốc cho con trai là Lý Hanh (Túc Tông), Đỗ Phủ đưa gia quyến về Phu Châu rồi một mình đi Linh Vũ theo Túc Tông. Giữa đường ông bị quân An Sử bắt giải về Trường An nên có dịp chứng kiến cảnh hoang tàn của thủ đô bèn viết bài này để ai điếu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo, Nam Trân

Ông già Thiếu Lăng nghẹn ngào khóc,
Ngày xuân thui thủi khúc sông Khúc.
Bên sông cung điện khoá nơi nơi,
Bồ liễu vì ai khoe thắm lục?
Nhớ thuở bóng cờ xuống vườn nam,
Vườn nam cảnh vật bừng sắc hương!
Trong điện Chiêu Dương người bậc nhất,
Cùng xe ngồi cạnh đức quân vương.
Trước xe thể nữ đeo cung tên,
Ngựa bạch ngậm chiếc nhàm hoàng kim,
Né mình nhìn trời nhằm mây bắn,
Một nụ cười rơi cả đôi chim.
Mặt ngọc răng ngà vắng bấy lâu,
Máu hoen hồn lạc biết về đâu!
Vị Thuỷ xuôi đông, Kiếm Các vắng,
Khuất, còn, vắng bặt tăm hơi nhau!
Việc đời nghĩ lại lệ ướt ngực,
Hoa, nước trên sông... đâu cùng cực?
Ngựa Hồ về tối, bụi đầy thành,
Ta muốn về nam, hoá sang bắc!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Lão nhà quê Thiếu Lăng nghẹn khóc,
Lẻn bước bên sông Khúc ngày xuân.
Bên sông điện khoá muôn lần,
Xanh tươi bồ liễu tần ngần nhớ ai?
Xưa cờ quạt tung bay Nam uyển,
Khắp trong vườn hiển hiện sắc hương.
Người xinh nhất điện Chiêu Dương,
Trên xe ngồi cạnh quân vương dịu dàng.
Các thể nữ vai mang cung tiễn,
Ngựa trắng phau ngậm chiếc nhàm vàng,
Nghiêng mình bắn thẳng mây ngàn,
Một cười, chim rớt đôi hàng song song.
Còn đâu nữa răng trong mắt sáng?
Máu hoen hồn phiêu dạt về đâu.
Vị trôi, kẽm Kiếm âm u,
Kẻ đi người ở mịt mù tăm hơi.
Người hữu ý lệ rơi đầm ngực,
Thảm riêng gì dòng nước bóng hoa?
Vó Hồ tung bụi chiều tà,
Nam thành muốn đến, lại qua bắc thành!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lão Thiếu Lăng buồn nén lệ rơi
Ngày xuân lặng lẽ Khúc giang xuôi
Bến sông ngàn cửa cung son khoá
Bồ, liễu vì ai đậm sắc tươi?
Nhớ bảy màu cờ ngự uyển xưa
Trong vườn hoa cảnh sắc hương đưa
Đón người bậc nhất Chiêu Dương điện
Cùng trẩy xe rồng cạnh đức vua.
Trước xe thể nữ nịch cung tên
Hàm thiếc nạm vàng sải ngựa kim
Nghiêng ngựa, nhắm mây tên một mủi
Nụ cười vừa dứt, rớt đôi chim.
Răng ngà, mặt ngọc hiện nơi đâu?
Siêu thoát hồn ai vấy máu đào?
Kiếm Các âm thầm sông Vị chảy
Người đi kẻ ở tử sinh sầu.
Thâm cảm người đời nước mắt tuôn
Nước sông hoa cỏ xác xơ buồn
Bóng Hồ cưỡi ngựa chiều đầy bụi
Chân bắc, đầu nam kẻ mất hồn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ông già Thiếu Lăng nuốt tiếng khóc,
Ngày xuân lẻn bước khúc sông Khúc.
Đầu sông cung điện khoá ngàn then,
Bồ liễu vì ai mơn mởn lục?
Nhớ xưa cờ mống xuống vườn nam,
Trong vườn muôn vật bừng tươi sắc.
Con người bậc nhất điện Chiêu Dương,
Chung xe cùng vua, theo hầu sát.
Trước xe, cung nữ xách cung tên,
Ngựa trắng, nhàm vàng nhai cắn chặt.
Nghiêng mình nhìn trời ngửa bắn mây,
Một tiếng cười lên đôi cánh rớt.
Mắt người răng nõn giờ ở đâu?
Máu ố hồn tan về chẳng được.
Sông Vị xuôi dòng, núi Kiếm sâu,
Mất còn đôi ngả không tin tức.
Người sinh có tình lệ thấm ngực,
Bến nước ngàn hoa sầu chẳng dứt.
Ngày tối ngựa Hồ cuốn bụi tung,
Muốn về nam lại nhìn sang bắc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Có một chữ không đúng

Trong câu đầu "Thiếu Lăng dã lão thôn sinh khốc", chữ sinh ở đây không đúng mà là chữ thanh "聲".


Theo www.guoxue.com, quyển 216, bài 34
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lão hủ Thiếu Lăng nghẹn bức xúc,
Ngày xuân lẻn bước bến sông Khúc.
Bên sông, nghìn cửa khoá cung đài,
Cỏ liễu vì ai thưa thắm lục.
Nam uyển cờ mây nhớ thuở trước,
Trong vườn vạn vật xinh tươi mượt.
Một người hạng nhất cung Chiêu Dương,
Xa giá theo vua, thân cận bước.
Cung nữ mang tên trước thánh giá,
Khớp vàng ngựa trắng hàm nhơi nhả.
Nghiêng người mắt ngước bắn lên mây,
Một mũi tên bay đôi cánh hạ.
Mắt trong răng trắng giờ đâu hỡi,
Máu bẩn, không về hồn dịu vợi.
Đông chảy Vị trong, Kiếm Các xa,
Kẻ còn người mất tin không tới.
Có tình người sống lệ nhoà ngực,
Dòng chảy, hoa sông há kết thúc.
Ngựa rợ chiều tung bụi khắp thành,
Đến nam ngóng bắc lòng như giục.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Ông Già Thiếu Lăng âm thầm khóc,
Ngày xuân lặng lẽ khúc sông quanh.
Đầu sông cung điện nghìn cửa khoá,
Bồ liễu vì ai đậm sắc xuân.
Nhớ xưa cờ sắc về Nam uyển,
Đầy vườn cảnh vật đượm màu tươi.
Đệ nhất mỹ nhân Chiêu Dương điện,
Ngồi xe hầu hạ cạnh Quân vương.
Trước xe cung nữ đeo cung kiếm,
Ngựa trắng nhàm vàng hàm nghiến chặt,
Xoay người cung ngửa bắn thẳng mây.
Cười dứt đôi chim trời rơi xuống,
Người đẹp còn đâu với hôm nay.
Máu bẩn hồn du về đâu tá?
Sông Vị về Đông,lầu tịch liêu.
Người đi kẻ ở vô âm tín,
Tình sâu ngực ướt lệ cuôc đời.
Hoa nước trên sông sao đã hết,
Ngưa Hồ tối chay thành bui mit.
Nhìn về thành bắc, lai về Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cách làm bài thơ cổ phong

Để làm được một bài thơ cổ phong mình cũng phải cần xen kẽ nhịp bằng trắc phải không dạ anh Vanachi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Khúc sông Khúc ngày xuân đi lủi
Lão Thiếu Lăng nuốt tủi một mình
Đầu sông cung điện vắng tanh
Liễu tơ, bồ mới xanh xanh ai nhìn?
Cờ mây trước xuống miền vườn cấm
Muôn vật đều gội tắm vinh quang
Người ngôi cao nhất Chiêu Dương
Cùng xe cùng với quân vương ngồi kề
Bọn tài nhân trước xe dàn đứng
Nghiến giàm vàng, ngựa trắng phau phau
Ưỡn mình, ngửa bắn mây cao
Một tên bay thoắt trúng vào đôi chim
Hồn vơ vẩn, oan chìm, máu đọng
Nay còn đâu răng bóng, mắt xinh?
Đôi nơi tin tức không rành:
Mịt mù sông rộng, gập ghềnh ải xa
Mãi thế ru! Này hoa! Này nước!
Giọt lệ tình thấm ngực đầm đìa
Ngựa Hồ tung bụi đen sì
Thành chiều lạc cả đường đi lối về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiếu Lăng, lão khóc âm thầm,
Ngày xuân đi lén đến dần Khúc Giang.
Bên sông, cung điện chốt ngang,
Vì ai, bồ liễu xuân sang xanh rì.
Nhớ xưa Nam Uyển vua về,
Trong vườn, hoa cỏ muôn bề tốt tươi.
Điện Chiêu Dương có một người,
Bên vua hầu hạ, được ngồi xe loan.
Cung tên, thị nữ vai mang,
Trước xe, ngựa trắng nhạc vàng rổn rang.
Nghiêng mình bắn mũi tên vàng,
Cánh hồng rơi xuống, reo vang tiếng cười.
Mắt trong, răng trắng đâu rồi,
Máu đào hoen ố hồn thời về chăng?
Kiếm sâu, Vị chảy băng băng,
Đó đây đi lại, khó lòng biết tin.
Lệ rơi ướt áo nơi tim,
Bên sông hoa, cỏ im lìm, tới đâu?
Bụi tung, ngựa giặc phi mau,
Sang nam, thành bắc ngó màu năm xưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối