19/05/2024 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân
答湖州迦葉司馬問白是何人

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:05

 

Nguyên tác

青蓮居士謫仙人,
酒肆藏名三十春。
湖州司馬何須問?
金粟如來是後身。

Phiên âm

Thanh Liên cư sĩ Trích Tiên nhân,
Tửu tứ tàng danh tam thập xuân.
Hồ Châu tư mã hà tu vấn ?
Kim Túc Như Lai thị hậu thân.

Dịch nghĩa

Cư sĩ làng Thanh Liên người vốn là tiên bị đày
Uống rượu thoải mái mai danh đã ba mươi năm
Tư mã Hồ Châu hỏi tới làm gì ?
Kiếp sau sẽ là Kim Túc Như Lai đấy.

Bản dịch của Phụng Hà

Cư sĩ Thanh Liên vốn tiên đày,
Bao năm bạn rượu tiếng xa bay.
Tư mã Hồ Châu cớ chi hỏi?
"Kim túc Như Lai ở kiếp sau!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân