采石懷古

采石曾聞李謫仙,
騎鯨飛去已多年。
此江若變為春酒,
只恐波心尚醉眠。

 

Thái Thạch hoài cổ

Thái Thạch tằng văn Lý trích tiên,
Kỵ kình phi khứ dĩ đa niên.
Thử giang nhược biến vi xuân tửu,
Chỉ khủng ba tâm thượng tuý miên.

 

Dịch nghĩa

Về sông Thái Thạch từn gnghe chuyện trích tiên họ Lý
Cưỡi cá kình bay đi đã nhiều năm qua
Ví thử (nước) sông ấy biến thành rượu xuân
Ắt sẽ ngại ông còn mãi ngủ say dưới lòng sông!


Thái Thạch là sông thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tương truyền Lý Bạch (Lý Thái Bạch) đi thuyền uống rượu say, cúi xuống sông định bắt lấy ánh trăng nên chết đuối tại sông này. Nơi đây có xây một cái đài gọi là Tróc Nguyệt đài (đài bắt trăng). Lý Bạch tự cho mình là Hải thượng kỵ kình (khách cưỡi cá kình trên biển). Người đương thời bảo Lý Bạch là tiên bị đày xuống trần gian (Lý Trích Tiên). Đỗ Phủ, cùng thời với Lý Bạch, có câu: “Nhược phùng Lý Bạch kỵ kình ngư, Đạo Phủ vấn tấn kim hà như” (Nếu gặp Lý Bạch cưỡi cá kình, Thì bảo giùm rằng Phủ đây hỏi Bạch nay ra sao).

Nguyễn Tông Quai, thi nhân Việt Nam đời Hậu Lê, có câu thơ về Lý Bạch như sau: “Ẩm tàn giang quốc thiên ba nguyệt, Ngâm động tinh hà ngũ dạ thiên” (Uống hết bóng trăng trong nghìn sóng giữa sông, Ngâm lên cho chuyển động dòng sông Ngân Hà suốt đêm).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Từng nghe Lý Bạch là tiên đọa
Cưỡi cá kình bay, chuyện tích xưa
Ví thử nước sông thành rượu cả
Dưới dòng e mãi lặn say sưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thái Thạch từng nghe Lý Trích Tiên,
Cỡi kình vụt thẳng đã bao niên.
Nước sông dù biến thành men cả,
Chỉ sợ lòng sông vẫn ngủ yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thái Thạch từng nghe trích tiên Lý,
Cưỡi kình vượt sóng đã bao năm.
Sông kia dù biến thành rượu cả,
Giữa dòng e cụ vẫn say nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thái Thạch nghe truyền Lý Trích Tiên,
Cỡi kình bay khuất đã nhiều niên.
Nước sông dẫu biến ra thành rượu,
Giữa sóng còn say vẫn ngủ yên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thái Thạch chuyện tiên Lý bị đày
Cưỡi kình bay mất bấy năm nay
Sông xuân ví thử đều thành rượu
Lòng sóng sợ nằm mãi ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Qua sông Thái Thạch nhớ tiên đày,
Lý Bạch chuyện xưa cưỡi cá bay.
Sông nước nếu như thành rượu cả,
Dưới dòng ai đó mãi còn say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Từng nghe Thái Thạch Lý thơ tiên
Cưỡi cá voi bay đã bấy niên
Ví thử ngày xuân sông biến rượu
Lòng sông say ngủ mãi là tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng nghe Thái Thạch chuyện tiên đày,
Nhiều năm đi đã cưỡi kình bay.
Ví thử sông kia thành rượu cả,
Ông mãi dưới dòng còn ngủ say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời