23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
98 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Văn Cao (28 bài)
- Trần Hữu Thung (28 bài)
- Hải Như (45 bài)
- Nông Quốc Chấn (4 bài)
- Trần Lê Văn (66 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 08:26 bởi Vanachi
Lê Cao Phan (1923-2014) sinh tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là nhạc sĩ, nhà giáo dạy ngoại ngữ Anh, Pháp, nhạc, hoạ, và là một Phật tử lão thành. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống Phật giáo nề nếp. Ông không ngừng nghiên cứu, trau dồi tri thức và tiến thân trên con đường văn học nghệ thuật, đa số là tự học.

Vê âm nhạc, ông sử dụng các loại nhạc cụ Tây phương như piano, guitar, harmonica và các loại đàn dân tộc như đàn tranh, đàn nguyệt ở trình độ phổ thông và đã ấn hành hàng chục ca khúc giải trí và giáo dục thiếu nhi, xã hội và Phật giáo mà nổi bật bài hát Phật giáo Việt Nam, sáng tác năm 1951 để chào mừng Đại hội Phật giáo Bắc-Trung-Nam. Tại Đại hội VI (2007) của Giáo hội, ca khúc Phật giáo Việt Nam chính thức được công nhận là đạo ca, quy định tại Điều 4 Chương…

 

Thơ dịch tác giả khác

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

 1. Bạch Đằng hải khẩu
  15
 2. Bình Nam dạ bạc
  5
 3. Chu Công phụ Thành Vương đồ
  4
 4. Chu trung ngẫu thành (III)
  6
 5. Chu trung ngẫu thành kỳ 1
  9
 6. Chu trung ngẫu thành kỳ 2
  9
 7. Côn Sơn ca
  13
 8. Du Nam Hoa tự
  7
 9. Dục Thuý sơn
  11
 10. Đề Bão Phúc nham
  7
 11. Đề Đông Sơn tự
  6
 12. Đề Hà hiệu uý “Bạch vân tư thân”
  5
 13. Đề Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên
  4
 14. Đề kiếm
  6
 15. Đề Lư thị gia phả
  5
 16. Đề Ngọc Thanh quán
  7
 17. Đề Thạch Trúc oa
  5
 18. Đề Trình xử sĩ vân oa đồ
  5
 19. Đề Từ Trọng Phủ Canh Ẩn đường
  4
 20. Đề vân oa
  8
 21. Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự
  8
 22. Đoan ngọ nhật
  5
 23. Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến
  5
 24. Giang hành
  9
 25. Giang Tây
  7
 26. Hạ nhật mạn thành (I)
  6
 27. Hạ nhật mạn thành (II)
  7
 28. Hạ quy Lam Sơn kỳ 1
  6
 29. Hạ quy Lam Sơn kỳ 2
  6
 30. Hạ tiệp kỳ 1
  6
 31. Hạ tiệp kỳ 2
  7
 32. Hạ tiệp kỳ 3
  6
 33. Hạ tiệp kỳ 4
  6
 34. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I)
  10
 35. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II)
  7
 36. Hí đề
  9
 37. Hoạ Hương tiên sinh vận giản chư đồng chí
  5
 38. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1
  8
 39. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 2
  5
 40. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 3
  5
 41. Hoạ Tân Trai vận
  6
 42. Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ
  6
 43. Ký cữu Dịch Trai Trần Công
  6
 44. Ký hữu (I)
  9
 45. Ký hữu (II)
  10
 46. Lam Quan hoài cổ
  5
 47. Lâm cảng dạ bạc
  6
 48. Loạn hậu cảm tác
  6
 49. Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác
  14
 50. Long Đại nham
  6
 51. Mạn hứng (I) kỳ 1
  5
 52. Mạn hứng (I) kỳ 2
  6
 53. Mạn hứng (II) kỳ 1
  6
 54. Mạn hứng (II) kỳ 2
  5
 55. Mạn hứng (II) kỳ 3
  6
 56. Mạn thành (I) kỳ 1
  4
 57. Mạn thành (I) kỳ 2
  4
 58. Mạn thành (II)
  4
 59. Mộ xuân tức sự
  12
 60. Mộng sơn trung
  9
 61. Ngẫu thành (I)
  7
 62. Ngẫu thành (II)
  9
 63. Ngô Châu
  5
 64. Oan thán
  6
 65. Quá hải
  5
 66. Quá lĩnh
  8
 67. Quá Thần Phù hải khẩu
  9
 68. Quan duyệt thuỷ trận
  7
 69. Quan hải
  12
 70. Quy Côn Sơn chu trung tác
  8
 71. Tặng hữu nhân
  13
 72. Tặng Khổng, Nhan, Mạnh tam thị tử tôn giáo thụ Thái Bình
  4
 73. Tầm Châu
  7
 74. Thái Thạch hoài cổ
  8
 75. Thanh minh
  11
 76. Thần Phù hải khẩu
  8
 77. Thiều Châu Văn Hiến miếu
  5
 78. Thính vũ
  19
 79. Thôn xá thu châm
  9
 80. Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú
  6
 81. Thu dạ khách cảm (I)
  8
 82. Thu dạ khách cảm (II)
  8
 83. Thù hữu nhân kiến ký
  5
 84. Thu nguyệt ngẫu thành
  10
 85. Thu nhật ngẫu thành
  8
 86. Thứ Cúc Pha tặng thi
  7
 87. Thứ vận Hoàng môn thị lang Nguyễn Cúc Pha hạ tân cư thành
  5
 88. Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường
  6
 89. Thượng nguyên hộ giá chu trung tác
  6
 90. Tiên Du tự
  8
 91. Tống tăng Đạo Khiêm quy sơn
  6
 92. Trại đầu xuân độ
  11
 93. Tức hứng
  8
 94. Tức sự
  7
 95. Vãn hứng
  11
 96. Vãn lập
  7
 97. Vân Đồn
  7
 98. Vọng Doanh
  7