過海

撥盡閑愁獨倚蓬,
水光渺渺思何窮。
松林地斥疆南北,
龍尾山橫限要衝。
義氣掃空千障霧,
壯懷呼起半帆風。
扁舟羨我朝天客,
直駕鯨鯢跨海東。

 

Quá hải

Bát tận nhàn sầu độc ỷ bồng,
Thuỷ quang diểu diểu tứ hà cùng.
Tùng Lâm địa xích cương Nam Bắc,
Long Vĩ sơn hoành hạn yếu xung.
Nghĩa khí tảo không thiên chướng vụ,
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong.
Biển chu tiển ngã triều thiên khách,
Trực giá kình nghê khoá hải Đông.

 

Dịch nghĩa

Gác bên mọi sầu muộn, một mình ta tựa mạn thuyền
Ánh nước mênh mông khó tả sao cho hết ý
Rừng tùng mở ra ranh giới chia Nam Bắc
Núi Long Vĩ chặn ngay chỗ hiểm yếu
Lòng nghĩa khí quét sạch mây mù
Chí anh hùng gọi gió thổi căng nửa cánh buồm
Thuyền con mừng ta làm khách đi chầu thiên khuyết (triều đình Trung Quốc)
Cưỡi cá kình vượt biển Đông.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Xua hết ưu tư tựa mạn bồng
Vô biên trời nước ý mông lung
Tùng Lâm dựng đứng phân Nam Bắc
Long Vĩ nằm ngang, hạn hiểm xung
Nghĩa khí quét mây mờ bóng phủ
Hùng tâm hô gió đẩy buồm phồng
Thiên triều ta viếng, thuyền vui lướt
Như cưỡi kình ngư vượt bể Đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Gạt hết âu sầu chạnh tựa bồng,
Mênh mông sắc nước tứ khôn cùng.
Tùng Lâm ngăn cách chia Nam Bắc,
Long Vĩ giăng ngang chặn hiểm xung.
Nghĩa khí quét mù muôn lớp dẹp,
Tráng hoài nổi gió nửa buồm dong.
Lá thuyền mừng tớ chầu trời trẩy,
Thẳng cưỡi kình nghê vượt biển Đông.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gác hết sầu tư tựa mạn thuyền,
Nước trời bát ngát ý miên man.
Tùng Lâm dựng cõi chia nam bắc,
Long Vĩ nằm ngang chận yếu xung.
Nghĩa khí quét mây trời sáng tỏ,
Hùng tâm hô gió chiếc buồm căng.
Thuyền con mừng khách chào thiên khuyết,
Vượt biển kình ngư cưỡi sóng phăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tựa thuyền gạt mối ưu tư
Mênh mang ánh nước tứ thơ vô vàn
Rừng tùng địa giới bắc nam
Đuôi rồng hiểm yếu núi ngang cách phần
Sương mù nghĩa khí quét tan
Hùng tâm hô gió thổi căng cánh buồm
Chầu vua thuyền nhỏ khách mong
Cá voi ta cưỡi, biển đông vượt nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu muộn gác bên tựa cạnh thuyền,
Tả sao hết ánh nước mông mênh.
Rừng tùng ranh giới chia Nam Bắc,
Long Vĩ chặn ngay hiểm yếu miền.
Lòng nghĩa khí mây mù quét sạch,
Chí anh hùng gió căng buồm lên.
Thuyền con mừng tớ chầu Thiên khuyết,
Cưỡi cá kình qua Đông hải liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời