Quá Ngô Châu thành

Tảo phát Đằng Giang mộ thiệp Ngô
Ngô Châu kim ức cổ Kinh Châu
Vũ dư hoàng trưởng Hàn Sơn quất
Lam xích đan phì Ngọc Động châu
Dương tỉnh đối nhân hoa dục ngữ
Nguyệt Đình đăng khách tứ thiên thu
Mãn thành nha phủ đôi kim cẩm
Lục dã dân cao khủng vị khô

 

Dịch nghĩa

Sáng xuất phát từ Đằng Giang chiều đã đến đất Ngô
Ngô Châu ngày nay có lẽ là Kinh Châu xưa
Sau khi mưa tạnh quất núi Hàn Sơn chín vàng rực
Khí núi dày đặc son đất Ngọc Động càng thắm đỏ
Trên đường dương liễu hoa như muốn trò chuyện với người
Du khách lên Nguyệt Đình cảm hứng đã hướng về mùa thu
Khắp chốn phủ nha chất đống vàng bạc gấm vóc
Chỉ e mồ hôi của người dân còn chưa khô trên cánh đồng xanh


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đằng Giang sáng, đất Ngô chiều
Ngô Châu nay hẳn Kinh triều ngày xưa
Hàn Sơn quất chín, tạnh mưa
Đỏ son Ngọc Động khí tua mịt mù
Liễu, hoa như muốn chuyện trò
Nguyệt Đình du khách cảm thu lá vàng
Bạc vàng nha phủ đầy tràn
Mồ hôi ướt đẫm đồng làng xóm quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ sáng Đằng Giang chiều đất Ngô,
Ngô Châu nay hẳn Kinh Châu xưa,
Tạnh mưa Hàn Sơn quất hồng rực,
Khí núi Ngọc Động son đỏ tươi.
Dương liễu trên đường hoa bắt chuyện,
Nguyệt Đình du khách hướng về thu.
Phủ nha khắp chốn vàng gom đống,
Nước mắt mồ hôi dân chẳng khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời