送李侍郎赴常州

雪晴雲散北風寒,
楚水吳山道路難。
今日送君須盡醉,
明朝相憶路漫漫。

 

Tống Lý Thị lang phó Thường Châu

Tuyết tình vân tán bắc phong hàn,
Sở thuỷ Ngô sơn đạo lộ nan.
Kim nhật tống quân tu tận tuý,
Minh triêu tương ức lộ man man.

 

Dịch nghĩa

Tuyết lạnh, mây tan, gió bấc lạnh,
Sông nước Sở, núi nước Ngô, đường sá đi vất vả.
Hôm nay tiễn ông, ta nên uống cho thật say,
Sớm mai rồi cùng nhớ nhau trên đường dài man mác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Tuyết tạnh mây tan gió lọt da,
Non sông Ngô Sở, nỗi đường xa.
Lúc này đưa bác nên say tít,
Tình nặng đường xa buổi sáng ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tuyết tạnh mây tan, gió lạnh lùng,
Núi Ngô sông Sở, lối gian truân.
Tiễn anh, nay ta cùng say khướt,
Nhớ nhau mai đã cách muôn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lạnh lùng gió bấc tuyết mây tan
Nước Sở, non Ngô mấy dặm ngàn
Còn bữa nay thôi say tuý luý
Nhớ nhau mai lại cách muôn vàn.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bấc lạnh, tuyết ngừng mây đã tan,
Núi Ngô, sông Sở bước gian nan.
Như nay tiễn bạn say bằng chết,
Mai nữa chờ ai lối ngút ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tuyết tạnh, mây tan, gió lạnh ghê,
Non Ngô, nước Sở khó đi về.
Giờ đây tiễn bạn nên say khướt,
Mai sớm đường xa nhớ tái tê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mây tan, gió lạnh, tuyết ngừng,
Núi Ngô, sông Sở, đường từng khó đi.
Tiễn anh, say khướt cần chi,
Sáng mai anh đã đường đi mịt mù...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạnh lùng tuyết tạnh mây tan
Non Ngô nước Sở dặm ngàn gian truân
Bữa nầy say tiễn đưa anh
Nhớ nhau mai lại non xanh cách vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyết tạnh mây tan bấc lạnh lùng
Non Ngô xứ Sở bước gian truân
Hôm nay tiễn bạn say cho thoả
Mai nẻo đường xa dạ nhớ nhung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết tan gió lạnh mây tàn
Núi Ngô sông Sở muôn vàn đắng cay
Hôm nay rượu tiễn uống say
Sáng mai nhung nhớ vơi đầy đường xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Tuyết tạnh mây tan gió bấc càn
Núi Ngô sông Sở bước gian nan
Ngày nay đưa bác nên say tít
Đường thẳm chiều mai luống thở than


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối