春思其二

紅粉當壚弱柳垂,
金花臘酒解酴醾。
笙歌日暮能留客,
醉殺長安輕薄兒。

 

Xuân tứ kỳ 2

Hồng phấn đương lư nhược liễu thuỳ,
Kim hoa lạp tửu giải đồ my.
Sinh ca nhật mộ năng lưu khách,
Tuý sát Trường An khinh bạc nhi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trong quán má hồng, liễu nhả tơ,
Hoa vàng rượu lạt giải đồ my.
Ca sênh chiều vãn lưu lòng khách,
Say chết Trường An kẻ nhớ quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Cô em bán rượu như tơ liễu;
Bên hoa vàng chiết rượu đồ mi.
Sênh ca chiều vãn lưu chân khách;
Kinh khuyết say mềm chẳng biết chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thướt tha như liễu má hồng,
Rượu đồ mi bán ướp hương hoa vàng.
Hát ca giữ khách chiều tàn,
Say cho chết kẻ Trường An giang hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Má hồng quán khách liễu tơ xinh
Rượu tết hoa vàng chén ngát thơm
Chiều tối hát ca lưu giữ khách
Trường An lãng tử chuốc say mềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Má hồng bán rượu, tha thướt liễu
Hoa vàng, thịt cá, rượu vừa hâm
Sênh ca làm khách bâng khuâng
Uống cho say khướt bất cần Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Liễu mềm bán rượu phấn hồng thoa
Giải rượu hâm khô thịt với hoa.
Say khướt Trường An đời mặc kệ
Buổi chiều giữ khách tiếng sênh ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong quán má hồng, liễu thướt tha,
Rượu đồ my ướp hương kim hoa.
Ca sênh chiều tối lưu lòng khách,
Say chết Trường An kẻ nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đẹp trông lò liễu rủ cong
Hoa vàng thịt ướp rượu hâm nồng
Trời chiều đàn hát lưu lòng khách
Lãng tử Tràng An say chết lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời