Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: giá cô (11)

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/10/2006 19:41

侯家鷓鴣

江天梅雨濕江蘺,
到處煙香是此時。
苦竹嶺無歸去日,
海棠花落舊棲枝。
春宵思極蘭燈暗,
曉月啼多錦幕垂。
唯有佳人懷南國,
殷勤為爾唱愁絲。

 

Hầu gia giá cô

Giang thiên mai vũ thấp giang ly,
Đáo xứ yên hương thị thử thì.
Khổ Trúc Lĩnh vô quy khứ nhật,
Hải đường hoa lạc cựu thê chi.
Xuân tiêu tứ cực lan đăng ám,
Hiểu nguyệt đề đa cẩm mạc thuỳ.
Duy hữu giai nhân hoài nam quốc,
Ân cần vị nhĩ xướng sầu ti.

 

Dịch nghĩa

Mưa nhiều trên sông làm ướt cỏ giang ly
Đến xứ thơm sương khói vào chính lúc đó
Núi Khổ Trúc không có ngày về
Hoa hải đường rụng từ cành cũ (chim đậu)
Đêm xuân nhớ nhiều, ngọn đèn hoa lan bị che mờ
Trăng sớm kêu mãi, màn gấm buông rũ
Chỉ có giai nhân hoài vọng nước nam
Sẽ vì mầy ân cân hát bài "Tơ sầu".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa rơi ướt ngọn cỏ ly
Xứ thơm sương quyện khói khi trở về
Núi xa Khổ Trúc chốn mê
Hải đường rụng dưới nhánh kề cận xưa
Đêm xuân nổi nhớ không vừa
Kêu trăng mãi sớm màn thưa rủ chùng
Giai nhân nước cũ nhớ nhung
"Tơ sầu" hát điệu buồn chung với mầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa trên sông cỏ ly, mai ướt
Đến xứ thơm vào lúc chính này
Về quê núi Khổ không ngày
Hải đường hoa rụng từ cây cũ rồi
Đêm xuân nhớ đèn mờ lụn bấc
Trăng sớm chim kêu uất màn buông
Chỉ giai nhân vọng miền nam
“Tơ Sầu” sẽ hát ân cần cho mi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa nhiều làm ướt giang ly,
Sương thơm xứ khói đến thì vào đây.
Không ngày về Khổ Trúc nầy,
Hải đường rụng cánh cành đầy hoa xưa.
Đêm xuân đèn bị che mờ,
Kêu hoài trăng sớm, gấm tơ buông màn.
Giai nhân hoài vọng nước nam,
“Tơ sầu” hát điệu liên quan đến mầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời