Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 07:02

寄題詩僧秀公

靈一心傳清塞心,
可公吟後楚公吟。
近來雅道相親少,
唯仰吾師所得深。
好句未停無暇日,
舊山歸老有東林。
冷曹孤宦甘寥落,
多謝攜筇數訪尋。

 

Ký đề thi tăng Tú Công

Linh Nhất tâm truyền Thanh Trú tâm,
Khả công ngâm hậu Sở công ngâm.
Cận lai nhã đạo tương thân thiếu,
Duy ngưỡng ngô sư sở đắc thâm.
Hảo cú vị đình vô hà nhật,
Cựu sơn quy lão hữu Đông Lâm.
Lãnh tào cô hoạn cam liêu lạc,
Đa tạ huề cung sổ phỏng tầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Linh Nhất truyền cho Thanh Trú tâm
Khả Công ngâm dứt, Sở Công ngâm
Ngày nay đạo nhã gần nhau ít
Riêng mộ thầy ta hiểu biết thâm
Câu đẹp chưa xong không rảnh rỗi
Núi xưa vừa ý có Đông Lâm
Quan đơn nhà lạnh đà xơ xác
Muôn đội ơn ngài chống gậy thăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thầy Linh Nhất truyền tâm đầy đủ
Thơ ông ngâm người Sở ngâm theo
Nay người đạo chính không nhiều
Kính thầy ta hiểu cao siêu đạo mầu
Thơ chưa xong chưa cầu nhàn rỗi
Khi về già an dưỡng rừng đông
Quan đơn nha lạnh vắng không
Cám ơn gậy trúc chống thăm vài lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Nhất truyền tâm Thanh Trú tâm,
Khả Công ngâm trước, Sở Công ngâm.
Ngày nay đạo nhã tương thân thiếu,
Riêng ngưỡng mộ thầy ta biết thêm.
Câu đẹp chưa ngừng không rảnh rỗi
Núi xưa vừa ý có Đông Lâm
Quan đơn nhà lạnh đành hư nát,
Đa tạ ơn ngài chống gậy thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời