Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: hoa cúc (87)

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/09/2010 06:41

十日菊

節去蜂愁蝶不知,
曉庭還繞折殘枝。
自緣今日人心別,
未必秋香一夜衰。

 

Thập nhật cúc

Tiết khứ phong sầu điệp bất tri,
Hiểu đình hoàn nhiễu chiết tàn chi.
Tự duyên kim nhật nhân tâm biệt,
Vị tất thu hương nhất dạ suy.

 

Dịch nghĩa

Tiết thu đã qua, ong buồn rầu nhưng bướm không hay biết,
Nên sáng sớm đã nhởn nhơ ngoài vườn giữa các cành trơ trọi.
Do duyên số, ngày hôm nay cúc phải cách biệt lòng người,
Nhưng không ắt hẳn hương thu đã phai mờ qua đêm.


Có bản chép tên bài này là Thập nguyệt cúc (Cúc tháng mười).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cuối mùa bướm lãng ong buồn
Về vây sân sớm chiết luôn nhánh tàn
Hết duyên tình cũng vỡ tan
Nhưng hương thu vẫn không tàn một đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thu hết ong sầu bướm nhẫn nha,
Cành trơ sân sớm lượn lại qua.
Nay thì duyên hết người ly biệt,
Vị tất hương thu một tối nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Qua tiết trùng dương bướm chẳng hay,
Cành tàn sân sáng vẫn vòng bay.
Hôm nay chỉ bởi lòng người khác,
Chưa chắc hương thu một tối suy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu qua ong buồn, bướm không biết
Nên sớm đà lượn riết cành trơ
Do duyên người biệt tâm hờ
Qua đêm không hẳn phai mờ hương thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Huu Kim

Sáng nay mùa hết ong buồn
Cành trơ con bướm vẫn còn nhởn nhơ
Lòng ai hoa đẹp đã mờ
Nhưng hương mùa cũ bây giờ còn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ong buồn bướm chẳng hay thu qua,
Sáng sớm cành trơ vẫn lượn ra.
Duyên số cúc nay người cách biệt,
Hương thu không hẳn đã phai mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ong bướm nào hay vừa hết tiết,
Sân mai bay lượn khắp cành trơ.
Lòng người cách biệt duyên nay hết,
Đâu hẳn hương đêm đã nhạt mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời