Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 16:18

鷺鶿

閑立春塘煙澹澹,
靜眠寒葦雨颼颼。
漁翁歸後汀沙晚,
飛下灘頭更自由。

 

Lộ tư

Nhàn lập xuân đường yên đạm đạm,
Tĩnh miên hàn vi vũ sưu sưu.
Ngư ông quy hậu đinh sa vãn,
Phi há than đầu cánh tự do.

 

Dịch nghĩa

An nhàn đứng trong ao mùa xuân sương khói lặng lẽ,
Ngủ yên trong lau sậy lạnh khi mưa rào rào.
Buổi chiều khi ông già câu cá đã rời bãi cát thấp,
Bay xuống đó để hưởng không khí tự do.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

An nhàn đứng ao xuân sương khói
Ngủ trong lau mưa dội xiêu xiêu
Ngư ông rời bãi buổi chiều
Tà tà bay xuống, hưởng nhiều tự do

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương khói xuân nhàn đứng giữa ao,
Ngủ yên sậy lạnh mưa rào rào.
Buổi chiều rời bãi ông câu cá,
Không khí tự do xuống thử sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhàn đứng ao xuân sương khói phủ,
Ngủ trong lau sậy gió mưa bay.
Ông chài rời bến chiều buông thấp,
Tung lượn ung dung thoả thích thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời