An nhàn đứng ao xuân sương khói
Ngủ trong lau mưa dội xiêu xiêu
Ngư ông rời bãi buổi chiều
Tà tà bay xuống, hưởng nhiều tự do

tửu tận tình do tại