03/10/2020 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ tư
鷺鶿

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 16:18

 

Nguyên tác

閑立春塘煙澹澹,
靜眠寒葦雨颼颼。
漁翁歸後汀沙晚,
飛下灘頭更自由。

Phiên âm

Nhàn lập xuân đường yên đạm đạm,
Tĩnh miên hàn vi vũ sưu sưu.
Ngư ông quy hậu đinh sa vãn,
Phi há than đầu cánh tự do.

Dịch nghĩa

An nhàn đứng trong ao mùa xuân sương khói lặng lẽ,
Ngủ yên trong lau sậy lạnh khi mưa rào rào.
Buổi chiều khi ông già câu cá đã rời bãi cát thấp,
Bay xuống đó để hưởng không khí tự do.

Bản dịch của Nguyễn Minh

An nhàn đứng ao xuân sương khói
Ngủ trong lau mưa dội xiêu xiêu
Ngư ông rời bãi buổi chiều
Tà tà bay xuống, hưởng nhiều tự do

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Lộ tư