Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/10/2006 19:41

下峽

憶子啼猿繞樹哀,
雨隨孤棹過陽臺。
波頭未白人頭白,
瞥見春風灩澦堆。

 

Hạ giáp

Ức tử đề viên nhiễu thụ ai,
Vũ tùy cô trạo quá Dương Đài.
Ba đầu vị bạch nhân đầu bạch,
Miết kiến xuân phong Diễm Dự Đôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ con, vượn hú giọng bi ai
Mưa theo thuyền khách đến Dương Đài
Sóng chưa trắng ngọn, người bạc tóc
Liếc nhìn Diễm Dự  cảnh xuân khai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Quanh cây vượn hú nhớ con hoài,
Chèo lẻ mưa theo quá Dương Đài.
Sóng chửa bạc đầu, người đầu bạc,
Liếc gò Diễm Dự gió xuân bay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượn nhớ con kêu cây ai oán
Mưa theo thuyền lẻ quá Dương Đài
Sóng chưa trắng, đầu bạc rồi
Liếc gò Diễm Dự tơi bời gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vượn nhớ con chuyền cây hú buồn
Dương Đài mưa dẫy mái chèo đơn.
Sóng đầu chưa trắng, đầu người trắng
Liếc Diễm Dự xuân gió giục buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượn hú nhớ con vương vấn hoài,
Vượt mưa chèo lẻ quá Dương Đài.
Bạc đầu sóng chửa, người đầu bạc,
Diễm Dự nhìn gò gió xuân bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ con vượn hú quanh cây,
Thuyền côi  mưa đổ Dương Đài vượt qua.
Sóng xanh, đầu tóc tuyết pha,
Nhìn gò Diễm Dư la đà gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời