Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 16:24

偶書

承時偷喜負明神,
務實那能得庇身。
不會蒼蒼主何事?
忍飢多是力耕人。

 

Ngẫu thư

Thừa thì thâu hỉ phụ minh thần,
Vụ thực na năng đắc tý thân.
Bất hội thương thương chủ hà sự?
Nhẫn cơ đa thị lực canh nhân.

 

Dịch nghĩa

Thừa lúc thần minh đang vui,
Trộm dựa vào thần che chở để hỏi Ông Xanh:
Không hiểu Ông Xanh cai trị thế nào,
Để cho bọn thợ cày làm việc vất vả mà vẫn chết đói?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thừa cơ lúc thần minh vui vẻ
Dựa hơi thần trộm hỏi trời cao
Ông Xanh cai trị thế nào
Mà sao chết đói nhằm vào nông dân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần minh thừa lúc vui tươi,
Trộm nhờ thần chở dựa lời Ông Xanh:
Chẳng hay Trời trị có rành,
Nông phu vất vả mà đành đói ăn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhân lúc thần vui mới cậy lời,
Xin đem câu hỏi đến ông trời.
Chẳng hay cai quản ra sao thế?
Khiến nỗi dân nghèo chết chửa thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời