Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:30

淮上漁者

白頭波上白頭翁,
家逐船移浦浦風。
一尺鱸魚新釣得,
兒孫吹火荻花中。

 

Hoài thượng ngư giả

Bạch đầu ba thượng bạch đầu ông,
Gia trục thuyền di phố phố phong.
Nhất xích lư ngư tân điếu đắc,
Nhi tôn xuy hoả địch hoa trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lão bạc đầu trong sóng bạc đầu,
Dong thuyền bao bến quải buồm treo.
Cá lư một thước vừa câu được,
Thổi lửa châm mồi trong khóm lau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sóng bạc đầu trên lão bạc đầu,
Gió cửa sông xua thuyền ra mau.
Cá lư một thước vừa câu được,
Cháu nhỏ thổi mồi lửa giữa lau.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sóng bạc đầu, đầu bạc ngư ông
Thuyền trôi theo gió khắp bến sông
Cá lư một thước vừa câu được
Cháu nhóm cạnh lau ngọn lửa hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trên sónh bềnh bồng, lão bạc đầu,
Nhà thuyền theo gió biết về đâu..!
Cá lư câu được xâu chừng thước,
Con cháu lên bờ nhóm lửa lau !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông bạc đầu cưỡi muôn sóng bạc
Thuyền là nhà ghé các bến bờ
Mỗi khi câu được cá lư
Cháu ông nổi lửa nướng nhừ cùng ăn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời