Vì tiếc thương một người thời cổ
Viếng Linh Quân, Tương Phố ghé thăm
Chốn xưa đổi mới theo năm
Tấm thân bệnh tật nên nằm thuyền con..
Thành trên núi sáng còn chướng khí
Chốn đầm lầy nên bí vẻ xuân
Chẳng biết gì, rời xa dần
Xanh xanh chỉ thấy bao lần mai hoang

tửu tận tình do tại