Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (6 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
Tạo ngày 06/10/2008 19:20 bởi hongha83
Uông Tuân 汪遵 (?-877) không biết năm sinh, mất vào khoảng năm Càn Phù thứ 3 (877) đời Đường Hy Tông. Thuở nhỏ nhà nghèo, rất ham học, năm Hàm Thông thứ 7 (866) đỗ tiến sĩ, thơ một quyển.