Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 06/10/2008 19:20 bởi hongha83
Uông Tuân 汪遵 (?-877) không biết năm sinh, mất vào khoảng năm Càn Phù thứ 3 (877) đời Đường Hy Tông. Thuở nhỏ nhà nghèo, rất ham học, năm Hàm Thông thứ 7 (866) đỗ tiến sĩ, thơ một quyển.