Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 19:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/10/2008 19:28

燕臺

禮士招賢萬古名,
高臺依舊對燕城。
如今寂寞無人上,
春去秋來草自生。

 

Yên đài

Lễ sĩ chiêu hiền vạn cổ danh,
Cao đài y cựu đối Yên thành.
Như kim tịch mịch vô nhân thượng,
Xuân khứ thu lai thảo tự sinh.

 

Dịch nghĩa

Đãi sĩ chiêu hiền, danh tiếng vạn năm,
Đài cao nay vẫn đối Yên thành.
Nay tịch mịch không người lên,
Xuân qua thu lại cỏ tự sinh sôi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Đãi sĩ chiêu hiền vạn cổ danh
Đài cao vẫn đối chốn Yên thành
Mà nay tịch mịch không người viếng
Xuân hết thu về cỏ tự sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Danh vạn năm chiêu hiền đãi sĩ
Đài vẫn cao đứng giữa thành Yên
Nhưng nay vắng không người lên
Xuân đi thu tới cỏ bền sản sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Danh xưa đãi sĩ chiêu hiền
Đài cao đối diện thành Yên vẫn còn
Không người lên, tịch mịch buồn,
Xuân đi thu tới cỏ non xanh rờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời