西河

花貌年年溺水濱,
俗傳河伯娶生人。
自從明宰投巫後,
直至如今鬼不神。

 

Tây Hà

Hoa mạo niên niên nịch thuỷ tân,
Tục truyền Hà Bá thú sinh nhân.
Tự tòng minh tể đầu vu hậu,
Trực chí như kim quỷ bất thần.

 

Dịch nghĩa

Thiếu nữ đẹp như hoa hàng năm bị ném chết chìm ở bến sông,
Theo tục truyền rằng xuống làm vợ thần sông.
Từ khi có quan huyện sáng suốt, ném cô đồng cốt xuống sông,
Tới nay chỉ là chuyện ma quỷ chứ chẳng có thần thánh nào cả.


Tây Hà tức khúc phía tây của sông Hoàng Hà, chảy hướng bắc nam. Thời Chiến Quốc, khúc sông này thuộc nước Nguỵ. Chuyện xảy ra thời Nguỵ Văn Hầu, tại huyện Nghiệp, nay là huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc. Lúc đó, nước sông Chương dâng cao, gây lụt lội, cô đồng cốt nói rằng thần sông đòi cưới vợ, nên hàng năm dân trong huyện phải ném một thiếu nữ còn sống xuống sông cho thần. Tới khi Tây Môn Báo về làm quan chủ huyện, ra lệnh ném cô đồng cốt xuống sông, khai thông thuỷ lợi, dẹp bỏ tục mê tín, chẳng thấy thần sông làm gì ông ta cả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Gái đẹp bao năm bị chết chìm
Thần sông lấy vợ tục loan truyền
Từ sau quan xử dìm thầy bói
Thì chuyện thần sông cũng hết thiêng


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người như hoa ném cho dòng nước
Theo tục truyền làm thiếp thần sông
Quan sáng suốt ném cô đồng
Tới nay ma quỷ chứ không thánh thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời