01/02/2023 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hà
西河

Tác giả: Uông Tuân - 汪遵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 03:48

 

Nguyên tác

花貌年年溺水濱,
俗傳河伯娶生人。
自從明宰投巫後,
直至如今鬼不神。

Phiên âm

Hoa mạo niên niên nịch thuỷ tân,
Tục truyền Hà Bá thú sinh nhân.
Tự tòng minh tể đầu vu hậu,
Trực chí như kim quỷ bất thần.

Dịch nghĩa

Thiếu nữ đẹp như hoa hàng năm bị ném chết chìm ở bến sông,
Theo tục truyền rằng xuống làm vợ thần sông.
Từ khi có quan huyện sáng suốt, ném cô đồng cốt xuống sông,
Tới nay chỉ là chuyện ma quỷ chứ chẳng có thần thánh nào cả.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Gái đẹp bao năm bị chết chìm
Thần sông lấy vợ tục loan truyền
Từ sau quan xử dìm thầy bói
Thì chuyện thần sông cũng hết thiêng
Tây Hà tức khúc phía tây của sông Hoàng Hà, chảy hướng bắc nam. Thời Chiến Quốc, khúc sông này thuộc nước Nguỵ. Chuyện xảy ra thời Nguỵ Văn Hầu, tại huyện Nghiệp, nay là huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc. Lúc đó, nước sông Chương dâng cao, gây lụt lội, cô đồng cốt nói rằng thần sông đòi cưới vợ, nên hàng năm dân trong huyện phải ném một thiếu nữ còn sống xuống sông cho thần. Tới khi Tây Môn Báo về làm quan chủ huyện, ra lệnh ném cô đồng cốt xuống sông, khai thông thuỷ lợi, dẹp bỏ tục mê tín, chẳng thấy thần sông làm gì ông ta cả.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Tuân » Tây Hà