Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nghiêm Lăng đài (2) Nghiêm Lăng (4)

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 19:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/10/2008 00:15

嚴陵臺

一釣淒涼在杳冥,
故人飛詔入山扃。
終將寵辱輕軒冕,
高臥五雲為客星。

 

Nghiêm Lăng đài

Nhất điếu thê lương tại diểu minh,
Cố nhân phi chiếu nhập sơn quynh.
Chung tương sủng nhục khinh hiên miện,
Cao ngoạ ngũ vân vi khách tinh.Nghiêm Lăng đài, hay Nghiêm Lăng điếu đài là nơi Nghiêm Lăng ngồi câu. Nghiêm Lăng tức Nghiêm Quang, tự Tử Lăng, vào thời Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, đi ẩn cư trên sông Phú Xuân huyện Đồng Lư, Chiết Giang, lấy câu cá làm vui. Người đời sau nhân đó gọi núi Phú Xuân là núi Nghiêm Lăng, chỗ hòn đá nơi ông hay ngồi câu cá bên bờ sông Phú Xuân gọi là Nghiêm Quang điếu đài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Lang @tvvn.org

Một cần câu nơi xa xôi hoang vắng
Người năm xưa đem chiếu chỉ mời chào
Khinh quan tước nên không màng vinh nhục
Làm khách tinh trên năm sắc mây cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một cần câu lạnh nơi vắng vẻ
Bạn thân mời, vào ở núi sâu
Coi thường vinh nhục sang giàu
Làm ngôi sao khách, cao đầu nằm mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời