過楚宮

巫峽迢迢舊楚宮,
至今雲雨暗丹楓。
微生盡戀人間樂,
只有襄王憶夢中。

 

Quá Sở cung

Vu giáp điều điều cựu Sở cung,
Chí kim vân vũ ám đan phong.
Vi sinh tận luyến nhân gian lạc,
Chỉ hữu Tương Vương ức mộng trung.

 

Dịch nghĩa

Núi Vu Giáp xa xa, cung Sở ngày xưa,
Đến nay mây mưa còn ảm đạm cả hàng cây phong đỏ.
Người đời đều luyến đắm trong vui sướng nhân gian,
Chỉ có Tương Vương còn nhớ chuyện trong mộng.


Khoảng giữa năm Đại Trung thứ 1-2 (847-848) đời Đường Tuyên Tông, tác giả đi qua vùng Giang Lăng nước Sở, bài thơ này được làm trong khoảng thời gian đó. Thơ tuy phúng thích Sở Tương Vương hoang dâm bỏ bê triều chính, nhưng thật ra ngầm khiển trách các vua Đường mê tín chuyện thần tiên, tham luyến nữ sắc. Trong những dòng thơ như ẩn chứa nỗi đau bất đắc chí của tác giả. Thế nên Phùng Hạo mới nói rằng: “(Thương Ẩn) tự đau nỗi mình bất đắc chí như tiếng vượn buồn kêu ai oán”. (Ngọc Khê Sinh thi tập tiên chú)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Xa xa cung Sở dưới non Vu,
Phong đỏ mây mưa nhuốm mịt mù.
Lắm kẻ trần gian chìm khổ lạc,
Tương Vương riêng nhớ mộng mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chót vót non Vu, cung Sở xưa
Mây mưa, phong đỏ khuất xa mờ
Thú vui trần thế ai không muốn
Riêng một Tương Vương nhớ cõi mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sở cung phía xa xa Vu Giáp
Mây mưa che mờ mịt hàng phong
Người đời yêu chuyện nhân gian
Chỉ Tương Vương nhớ mộng vàng ái ân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vu Giáp xa xa, cung Sở xưa,
Hàng phong ảm đạm đỏ mây mưa.
Người đời luyến đắm trong vui sướng,
Trong mộng Tương Vương còn nhớ thừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hẻm Vu thăm thẳm xưa cung Sở
Phong đỏ đến nay ám gió mưa
Lạc thú nhân gian đời hưởng hết
Tương Vương chỉ có nhớ mây mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời