詠酒其一

九醞松醪一曲歌,
本圖閑放養天和。
後人不識前賢意,
破國亡家事甚多。

 

Vịnh tửu kỳ 1

Cửu uẩn, tùng lao nhất khúc ca,
Bản đồ nhàn phóng dưỡng thiên hoà.
Hậu nhân bất thức tiền hiền ý,
Phá quốc vong gia sự thậm đa.

 

Dịch nghĩa

Rượu cửu uẩn và tùng lao, vừa ca hát một bài,
Vốn là cách thư giãn và sống hài hoà với thiên nhiên.
Người đời sau không biết chủ ý của hiền tài xưa trước khi uống rượu,
Nên đã quá chén và gây ra cảnh nước mất nhà tan đầy rẫy.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống cửu uẩn, tùng lao, và hát
Đó vốn là thư giãn, hài hoà
Đời sau không hiểu đời xưa
Đắm say mất nước tan nhà như chơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cửu uẩn, Tùng lao hát khúc ca
vốn cầu thư giản sống hài hoà.
Người sau không rõ gương người trước
nước mất nhà tan chuyện xảy ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời