Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/11/2016 15:11

遷客

離夜聞橫笛,
句堪吹鷓鴣。
雪冤知早晚,
雨泣渡江湖。
秋樹吹黃葉,
臘煙垂綠蕪。
虞翻歸有日,
莫便哭窮途。

 

Thiên khách

Ly dạ văn hoành địch,
Khả kham xuy giá cô.
Tuyết oan tri tảo vãn,
Vũ khấp độ giang hồ.
Thu thụ xuy hoàng diệp,
Lạp yên thuỳ lục vu.
Ngu phiên quy hữu nhật,
Mạc tiện khốc cùng đồ.

 

Dịch nghĩa

Đêm rời nhà nghe ai thổi sáo ngang,
Có thể chịu nổi tiếng giá cô kêu.
Kêu oan đâu biết tuyết rơi sớm hay muộn,
Nước mưa như nước mắt mỗi khi qua sông hồ.
Cây mùa thu rụng lá vàng,
Sương khói tháng chạp phủ trên cỏ vu xanh.
Lo lắng ngày về có thể bị lật lọng,
Đừng tuỳ tiện khóc cho bước đường cùng.


Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm rời nhà sáo ngang ai thổi
Có thể là chịu nổi giá cô
Kêu oan tuyết đổ đâu ngờ
Mưa như nước mắt sông hồ khi qua
Cây lá vàng mùa thu rơi rụng
Cỏ vu sương tháng chạp phủ đầy
Ngày về lo có đổi thay
Đừng nên than khóc ngày nay đường cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Đêm đi vẳng nghe đâu sáo thổi
Não nùng thay khúc điệu Giá Cô
Tuyết rơi ai oán sớm khuya
Mưa tuôn nức nở vượt qua sông hồ
Cây thu rụng lá khô vàng úa
Cỏ xanh hoang phủ khói sương nhoà
Buồn lo cũng có ngày qua
Chớ nên rơi lệ xót xa đường cùng.


Cỏ cây cũng có khi xanh khi úa
Người đời sao không lúc thịnh lúc suy.
Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm đày nghe sáo thổi
Giá cô buồn chịu nổi
Tuyết sớm tối hàm oan
Mưa lệ sông hồ lội
Cây thu rụng lá vàng
Cỏ vu chạp sương khói.
Đường cùng chớ khóc than
Ngày về lo lắng đổi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rời nhà sáo thổi đêm sang,
Giá cô kêu có thể vang nghe sầu.
Kêu oan biết tuyết muộn mau,
Mưa như nước mắt qua sâu sông hồ.
Lá vàng thu rụng lơ thơ,
Khói sương tháng chạp phủ bờ vu xanh.
Ngày về lo lắng lật nhanh,
Đừng nên tuỳ tiện khóc than đường cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời