15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:41

八月悲風九月霜,
蓼花紅淡葦條黃。
石頭城下波搖影,
星子灣西雲間行。
驚散漁家吹短笛,
失群征戍鎖殘陽。
故鄉聞爾亦惆悵,
何況扁舟非故鄉。

 

Nhạn

Bát nguyệt bi phong cửu nguyệt sương,
Liễu hoa hồng đạm vi điều hoàng.
Thạch Đầu thành hạ ba dao ảnh,
Tinh tử loan tây vân gian hàng.
Kinh tán ngư gia xuy đoản địch,
Thất quần chinh thú toả tàn dương.
Cố hương văn nhĩ diệc trù trướng,
Hà huống biển chu phi cố hương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng chín sương, gió sầu tháng tám
Hoa nghể hồng chen đám lách vàng
Thạch Đầu mờ bóng sóng tan
Sao bên tây vũng thành hàng trong mây
Chài lưới sợ thổi cây sáo ngắn
Lính thú xa đoàn lặng bóng chiều
Tại quê nghe nhạn buồn thiu
Huống gì thuyền nhỏ đìu hiu quê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng chín sương, gió buồn tháng tám
Lau lách vàng, rau đắng nhạt hồng
Sóng lay ảnh Thạch Đầu thành
Sao tây vũng lớn, mây hàng lặng trôi
Dân chài lẻ buồn chơi sáo ngắn
Lính cô đơn lặng ngắm hoàng hôn
Nghe mi làng cũ đã buồn
Huống hồ thuyền nhỏ trong thôn xứ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió sương tháng chín, tám sầu dâng,
Hoa nghể hồng chen đám lách vàng.
Dưới Thạch Đầu thành mờ ảnh sóng,
Trong mây tây vũng sao thành hàng.
Ngư chài sợ thổi cây tiêu ngắn,
Lính thú xa đoàn chiều bóng an.
Nghe nhạn cố hương buồn thắt ruột,
Huống gì thuyền nhỏ chốn xa làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời