10/08/2020 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:53

 

Nguyên tác

八月悲風九月霜,
蓼花紅淡葦條黃。
石頭城下波搖影,
星子灣西雲間行。
驚散漁家吹短笛,
失群征戍鎖殘陽。
故鄉聞爾亦惆悵,
何況扁舟非故鄉。

Phiên âm

Bát nguyệt bi phong cửu nguyệt sương,
Liễu hoa hồng đạm vi điều hoàng.
Thạch Đầu thành hạ ba dao ảnh,
Tinh tử loan tây vân gian hàng.
Kinh tán ngư gia xuy đoản địch,
Thất quần chinh thú toả tàn dương.
Cố hương văn nhĩ diệc trù trướng,
Hà huống biển chu phi cố hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng chín sương, gió sầu tháng tám
Hoa nghể hồng chen đám lách vàng
Thạch Đầu mờ bóng sóng tan
Sao bên tây vũng thành hàng trong mây
Chài lưới sợ thổi cây sáo ngắn
Lính thú xa đoàn lặng bóng chiều
Tại quê nghe nhạn buồn thiu
Huống gì thuyền nhỏ đìu hiu quê người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Nhạn